Chưởng Môn Sáng Lập Môn Phái Thanh Long Võ Dạo Thế Giới Lê Kim Hòa : Grand Fondateur Maître International de l’école.
Đại Võ sư Hà Thị Yến Oanh (TP.Hồ Chí Minh)
Đại Võ sư Nguyễn Tấn Phong (TP.Hồ Chí Minh)
Võ Sư Võ Hùng Việt (TP.Hồ Chí Minh)
Võ Sư Nguyễn Liêu Thiên Hoàng Việt (TP.Hồ Chí Minh)
Võ Sư Đào Khánh Trí (TP.Hồ Chí Minh)
Võ sư Lê Thanh Sang (TP.Hồ Chí Minh)
Võ Sư Trần Thị Ngọc Minh (TP.Hồ Chí Minh)
Đại Võ sư Vadim Orenburg (Russie)
Đại Võ sư Riccado Zucca (Italie)
Đại Võ sư Anthony Nguyen (France)
Đại Võ sư Shasa (Belarussie)
Đại Võ sư Huỳnh Xuân Yên (USA)
Đại Võ sư Noureddine Sibachir (Algérie)
Võ sư Nguyễn Thị Ái Nương (Tp. Hồ Chí Minh)
Võ sư Trương Anh Tú (TP.Hồ Chí Minh)
Võ sư Hoa Ngọc Thắng (TP.Hồ Chí Minh)
Võ sư Danh Thị Bích Vân (TP.Hồ Chí Minh)
Chuẩn Võ sư Lê Trung Tín (Trà Vinh)
Chuẩn Võ sư Nguyễn Bá Thọ (Bà Rịa – Vũng Tàu)
Chuẩn Võ sư Thị Cẩm Tú (France)
Huấn luyện viên Nguyến Trọng Nhân (Trà Vinh)
Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Khương (Phú Yên)
Huấn luyện viên Lê Kim Hưng (TP.Hồ Chí Minh)
Huấn luyện viên Lê Hữu Phước (Vĩnh Long)