Đại Võ Sư Quốc Tế Lê Kim Hòa : Chưởng môn – Maître de l’école.
Võ sư Hà Thị Yến Oanh (TP.Hồ Chí Minh)
Võ sư Nguyễn Tấn Phong (TP.Hồ Chí Minh)
Võ Sư Võ Hùng Việt (TP.Hồ Chí Minh)
Võ Sư Nguyễn Liêu Thiên Hoàng Việt (TP.Hồ Chí Minh)
Võ Sư Đào Khánh Trí (TP.Hồ Chí Minh)
Võ sư Lê Thanh Sang (TP.Hồ Chí Minh)
Võ Sư Trần Thị Ngọc Minh (TP.Hồ Chí Minh)
Võ sư Vadim Orenburg (Russie)
Võ sư Riccado Zucca (Italie)
Võ sư Anthony Nguyen (France)
Võ sư Shasa (Belarussie)
Võ sư Huỳnh Xuân Yên (USA)
Võ sư Noureddine Sibachir (Algérie)
Võ sư Nguyễn Thị Ái Nương (Tp. Hồ Chí Minh)
Võ sư Trương Anh Tú (TP.Hồ Chí Minh)
Võ sư Hoa Ngọc Thắng (TP.Hồ Chí Minh)
Võ sư Danh Thị Bích Vân (TP.Hồ Chí Minh)
Chuẩn Võ sư Lê Trung Tín (Trà Vinh)
Chuẩn Võ sư Nguyễn Bá Thọ (Bà Rịa – Vũng Tàu)
Chuẩn Võ sư Thị Cẩm Tú (France)
Huấn luyện viên Nguyến Trọng Nhân (Trà Vinh)
Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Khương (Phú Yên)
Huấn luyện viên Lê Kim Hưng (TP.Hồ Chí Minh)
Huấn luyện viên Lê Hữu Phước (Vĩnh Long)